วันมหิดล 24 กันยายน 2565 🙏ตักบาตรเติมบุญ วันพิเศษน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งราชสกุลมหิดล

มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์
และกัลยาณมิตร ถวายภัตตาหาร วัดปทุมวนาราม

เพื่อดูแลคณะแพทย์ทันตกรรม+เจ้าหน้าที่ 106 คน/
พระสงฆ์และประชาชนที่จะมารับการบริการ
ด้านทันตกรรม ประมาณ 400 คน

ที่วัดปทุมวนาราม จัดก่อนวันมหิดล 24 ก.ย.65 นี้

#ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 190
✨วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

วันนี้ถวายอาหาร 700 กล่อง
ยอดรวมสะสม 49,403 กล่อง

เมนูสุดอร่อยวันนี้
🌟ก๋วยเตี๋ยวร้านสายน้ำผึ้ง 300 ชาม (ออกโรงทาน)
🌟ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง 300 กล่อง (ออกโรงทาน)
🌟ข้าวมันไก่ 100 กล่อง
🌟ไอศกรีมสายรุ้ง 360 เเท่ง

#หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

1.คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2.คุณสุวรรณา วงศ์วังไพศาล คุณชลริสา กันทรรศยศ และครอบครัว
3. คุณศรินทร พันธุ์โสภา และครอบครัว
4.คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และลูกหลาน
5.คุณยรรยงและคุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
6.คุณหมอทิวา คุณไอลดา วงษ์รักษ์
7.คุณศุรีมาศ จำปีรัตน์ และครอบครัว
8. คุณหมอนิตยา ฉันทวานิช
9. คุณเจริญ ฉันทวานิช
10. คุณปพน ฉันทวานิช
11. คุณณัชพล ฉันทวานิช
12. คุณจิดาภา ฉันทวานิช
13. คุณจินดา มากคำ
14. คุณอนัญญา ถมังรักษ์สัตว์
15. คุณณัฏฐ์ภิชา กฤษณะประยูร
16. คุณอรวรรณ ฤกษ์โภคี
17. คุณเพ็ญงาม อรุณไพโรจน์ และครอบครัว
18. คุณนภวรรณ กาจธีระเวคิน
19. คุณธวัช อยู่ยอด และครอบครัว
20. คุณปาลิกา วิทยผโลทัย

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
สาธุ สาธุ สาธุ

📌ท่านสามารถร่วมตักบาตรเติมบุญ ได้ทุกวันพระนะคะ

✨ทางเราจะถวายภัตตาหารเพล ณ โรงพยาบาลสงฆ์ และวัดปทุมวนาราม ทุกวันพระ(รายละเอียดตามตารางประจำเดือน)

ติดต่อนางฟ้าสะพานบุญนะคะ
ขอบคุณค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *