วันอาสาฬหบูชา วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

เชิญทุกท่านร่วมตักบาตรและฟังธรรม
องค์หลวงพ่อสงบ กุสลจิตโต
วัดป่าสุขใจบางบ่อ
เวลา 7.00 น

ทั้งนี้ องค์หลวงพ่อจะไปจำพรรษา
ที่วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ตลอดสามเดือนนี้

และเชิญร่วมกันน้อมถวายพระบรมรูปหล่อ
ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช
(คุณชาตรี คุณมณีรัตน์ และครอบครัวเหล่าวนิชวิทย์ เป็นเจ้าภาพ)

ถวายเทียนแสงจันทร์ และโคมเทียนสำหรับเดินจงกรม

อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *