วันอาสาฬหบูชา ฝนตกพรำๆใส่บาตร ฟังธรรม หลวงพ่อสงบ กุสลจิตโตวัดป่าสุขใจบางบ่อ ชุ่มฉ่ำทั้งกาย ทั้งใจ และธรรมชาติสีเขียว

หลังจากฉันเช้าเสร็จ ได้น้อมถวายพระบรมรูปหล่อ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช
โดยน้องซัน น้องตาต้า เป็นตัวแทนครอบครัว
คุณชาตรี-คุณมณีรัตน์ เหล่าวณิชย์วิทย์
(ลำดับที่ ๑๐/๓๙)

และได้น้อมถวายเทียนแสงจันทร์
พร้อมโคมเทียนประภัสสร สำหรับใช้เดินจงกรม
ซึ่งหลวงพ่อเมตตาบอกว่า สิ่งนี้ถูกใจที่สุด 🙏

ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญด้วยกันโดยไม่มีประมาณเทอญ
สาธุ🙏🙏🙏😇

ขอบคุณรูปจากช่างภาพกิตติมศักดิ์ พี่เล็ก Leon Lek Kenedy
น้องน้ำ วัดป่าสุขใจ บางบ่อ Wat Pa Sukjai

มูลนิธิธรรมดี
ประทีปแห่งความดี เพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเพื่อนมนุษย์

Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *