วันแม่ พุธที่ 12 สิงหา ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อยปลา 9,999 ตัว

พุธที่ 12 สิงหา มูลนิธิธรรมดี
ร่วมไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน วัดกู้ นนทบุรี 09.09 น
พร้อมมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน
ให้โรงเรียน 5 แห่ง ลำดับที่ 334 – 338 จากเป้าหมาย 999 แห่ง
กว่าจะเป็นไทยในวันนี้ ปัจจัยร่วมบุญทั้งหมด เข้าร่วมโครงการแสงแห่งปัญญา
ส่งมอบหนังสือดีให้กับโรงเรียนทั้งหมด 999 แห่งทั่วประเทศ

เชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธา
ที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี
772-2-31154-4  กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์

Description: ☎️ 092-956-1145
Description: ☎️ 098-268-6813
อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *