ศรัทธาสาธุชนจากทั่วสารทิศแน่นขนัด ท่ามกลางสายฝนชุ่มฉ่ำ

วันเสารที่ 17 – อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 
มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตร  น้อมนำบุญจาก
การทอดผ้าป่า สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต ประจวบฯ ยอดปัจจัย 456,999 บาท
และทอดจุลกฐิน ณ วัดป่าชลิตานุสรณ์ ยอด 1,828,999 บาท
และทอดผ้าป่าหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน มอบให้โรงเรียน 99 แห่ง มูลค่า 1.485 ล้านบาท
เพื่อส่งต่อประวัติศาสตร์ ให้เยาวชนคนรุ่นหลังสืบไป

ร่วมบุญที่
มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์
กสิกรไทย 026-2-37337-3
มูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี
กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์ 772-2-31154-4

Description: ☎️ 092-956-1145
Description: ☎️ 098-268-6813
อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *