ศรัทธาสาธุชนแน่นขนัดวัดบวรฯ

วันที่ 15 มกราคม 2563 มูลนิธิธรรมดี
ร่วมกับองค์กรภาคี ร่วมอัญเชิญพระบรมชีวเกศาธาตุ กลับประเทศศรีลังกาโปรยดอกไม้ส่งเสด็จฯ บางท่านน้ำตาไหล
บางท่านยิ้มในหัวใจด้วยด้วยความปลื้มปิติ เสด็จฯ กลับไปแล้ว แต่พระพุทธองค์ และพระธรรมคำสอนจะมั่นคงอยู่ในหัวใจเราตลอดไป …

โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ จากศรีลังกา
Description: ☎️ 092-956-1145
Description: ☎️ 098-268-6813

อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *