ศิลปะการสื่อสาร : เรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

https://www.youtube.com/watch?v=LPHUezD_kTs

ศิลปะการสื่อสาร : เรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
เรื่องเล็กทำไม่ได้ เรื่องใหญ่ก็ทำไม่ได้!

1. ไปลา มาไหว้ สวัสดีทักทาย ยิ้มแย้มแจ่มใส ขอบคุณ ขอโทษ
2. พระเจ้าอยู่ในรายละเอียด ห้ามพูดว่า ไม่รู้ ไม่ทราบ ให้ฝึกสังเกต เก็บรายละเอียด
3. เก็บสารพัดคำแก้ตัว ที่ทำให้เราดูด้อยค่า ไร้ความรับผิดชอบ
4. ไม่โทษผู้อื่น ไม่ฝากชีวิตและลมหายใจไว้กับคนอื่น พึ่งพาตนเอง ทำเองให้เป็น
5. เปิดใจรับฟังเสียงที่ไม่ได้ยิน ความรู้สึกที่อยู่ในใจ เพื่อปรับปรุง แก้ไขตนเอง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *