สงกรานต์ปีนี้ 14 เมษายน 2566 เชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ่

สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ (ครั้งแรก) ที่ได้รับประทาน
จากสมเด็จพระสังฆราช กราบหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด 3 ปาง
และร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง

วัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ ปัจจุบันมีพระศรีปัญญาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 9 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่ 19 ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ในการนี้ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง รูปทรงระฆังคว่ำตามแบบลังกา ความกว้าง 45 เมตร ยาว 45 เมตร สูง 69 เมตร และอยู่ในขั้นตอนของการหุ้มองค์พระเจดีย์ด้วยสเตนเลส ใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท โดยในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ปีนี้ วันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. จะมีพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเป็นครั้งแรก และพิธีทอดผ้าป่าสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ฯ

ท่านที่ร่วมบุญ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับเหรียญหลวงปู่ทวดปางชนะมาร
รุ่นสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ พิธีมหาพุทธาภิเษก พุทธศักราช 2556
กรุณาร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่ธนาคารกรุงไทย
บัญชีมูลนิธิธรรมดี เลขที่ 691-0-22009-9

รับใบอนุโมทนาบัตรที่
มูลนิธิธรรมดี Official Line @dfoundation
โทร 094-4034245, 092-9561145

** และเชิญร่วมเดินทางกราบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
ตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช ถ้ำตากฟ้า เขาขุนพนม

สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช
14-17 เมษายน 2566

โปรแกรมการเดินทาง

สำรองที่นั่ง ก่อนเต็ม!
? LINE @dmgbooks
? Facebook ธรรมดีทัวร์

?098-268-6813
?092-956-1145
?099-625-5289

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *