สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรเข้าเฝ้าถวายพระพร ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ในการนี้ ทรงเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน
ณ Nelligala International Buddhist Center เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
และทรงอธิษฐานจิต ยอดพุ่มเจดีย์อัญมณี 9 ชั้น ที่จะสมโภชเจดีย์ทองคำ
พร้อมพระราชทานนามว่า ‘สยามศรีลังกาวชิรสุวรรณภูมิเจดีย์’
ทั้งนี้ ศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ประสงค์จะร่วมอธิษฐานจิตกับพระบรมสารีริกธาตุ
เจดีย์อัญมณี 9 ชั้น พระพุทธรูปปางห้ามญาติ และผ้าห่มเจดีย์ทองคำ
เทียนพรรษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

เรียนเชิญไปร่วมอธิษฐานจิตหลังจากพิธี #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน#ปล่อยปลาหน้าเขียง
ครั้งที่ 303 พระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

วัดกู้ ปากเกร็ด นนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:09 น

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Line https://bit.ly/2VaWeV1
☎️ 097-2562599

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *