สมเด็จรินปูเช่ นังกาปา เทอริง เด็นดุ๊ป สมเด็จพระสังฆนายก แห่งราชอาณาจักรภูฏานกราบพระบรมธาตุวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์โดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ ถวายการต้อนรับ

เมตตาแสดงธรรม ท่านเน้นให้ปฎิบัติธรรม
นั่งสมาธิทุกวันเป็นประจำเช้าเย็น
ชีวิตนี้สั้นมาก เอาสิ่งใดไปไม่ได้ ยกเว้นบุญบาปที่ทำไว้

ในโอกาสนี้ มูลนิธิธรรมดีร่วมกับกัลยาณมิตรได้ถวายปัจจัย
330,730 บาท ร่วมบุญปิดทองพระประธาน 3 องค์
ณ วัด Ugyuen Phuntsho Choling ราชอาณาจักรภูฏาน

พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พระปัทมสัมภวะ หรือท่านคุรุรินโปเช

#บุญยิ่งใหญ่ข้ามภพข้ามชาติ #มุ่งตรงสู่พระนิพพาน
#บุญสองแผ่นดิน

** ทริปถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดา
เพชรบูรณ์ – พิษณุโลก 11-15 ส.ค.65
ถวายปัจจัยรวม 1,487,600 บาท

1.วัดเขาเจริญธรรม จำนวน 450,000 บาท
2. วัดสามัคคีบุญญาราม จำนวน 22,990 บาท
3. วัดป่าภูทับเบิก จำนวน 23,590 บาท
4. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 32,520 บาท
5. วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จำนวน 21,840 บาท
6. วัดป่าน้ำโจน จำนวน 512,690 บาท
7. วัดป่าหนองทับเรือ จำนวน 21,010 บาท
8. สำนักสงฆ์อานันทคีรี จำนวน 42,230 บาท
9.ถวายสมเด็จพระสังฆนายกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
330,730 บาท ร่วมบุญปิดทองพระประธาน 3 องค์ในวัดหลวง
ที่ประเทศภูฏาน

ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อมูลนิธิธรรมดี สาขาสยามสเเควร์
เลขที่ 026-2-25377-7

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *