สร้างบุญใหญ่รอบ 2 ทศวรรษ ถวายฉัตรหลวงพ่อแก่

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุพันปี วัดหน้าโคก วันฉัตรมงคล
พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อหินทรายแดงแบบเกศตุ้ม
เป็นที่นับถือศรัทธา ประทานความสำเร็จเรื่องหน้าที่การงาน
(มูลนิธิธรรมดีและสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เคยถวายเมื่อ 20 ปีก่อน)

✨อานิสงส์การสร้างฉัตรถวายเป็นพุทธบูชา
๑. ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกร้อน
๒. ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกหนาว
๓. ละอองธุลีไม่แปดเปื้อน
๔. เป็นผู้ไม่มีจัญไร
๕. เป็นผู้ที่มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
๖. เป็นผู้มีผิวพรรณวรรณละเอียด
๗. เป็นผู้ไม่มีอันตราย
๘. เกิดในตระกูลสูงศักดิ์

เชิญร่วมบุญถวายฉัตร บูรณะพระอุโบสถ
เปลี่ยนวอลเปเปอร์ พรม ถวายหลวงพ่อแก่
ตามศรัทธาที่ ธนาคารกสิกรไทย
บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อร่วมบุญสาธารณประโยชน์
เลขที่ 026-2-38513-4
พร้อมฟังธรรม กราบพระอริยสงฆ์
เดินจงกรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา
โทร.
📱098-268-6813 (คุณหยก)
📱092-956-1145 (คุณนก)
📱099-625-5289 (คุณอะตอม)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *