สร้างมหาทานบารมีต่อเนื่อง..ไม่มีที่สิ้นสุด ตักบาตรเติมบุญ มากกว่า 91,000 ชุด

วันนี้…วันพระ🙏
น้อมบุญให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันค่ะ

#สร้างกุศลแห่งทานบารมี
#ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 258
#วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ และกัลยาณมิตร
ร่วมตักบาตรเติมบุญ ถวายภัตตาหารรวม จำนวน 591 ชุด ยอดรวมสะสม 91,376 ชุด

✨นำไปถวายแด่พระสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

#ตักบาตรเติมบุญ สร้างบุญ เสริมทานบารมี สร้างใจให้เป็นสุข

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *