#สั่งสมบุญบารมี#วันฉัตรมงคล2566

อนุโมทนากับทีมงานจิตอาสา #มูลนิธิธรรมดี
ลงสี ทำความสะอาดหลวงพ่อแก่ พระพุทธรูปโบราณ 800 ปี
วัดหน้าโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เตรียมพร้อมสำหรับการถวายฉัตรทองเหลืองปิดทองลงยา
ผนัง วอลเปเปอร์พุทธศิลป์ร่วมสมัย พรม
ในโอกาสวันฉัตรมงคล 2566

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม
ท่านที่ประสงค์ร่วมบุญใหญ่ ถวายฉัตร บูรณะวิหารหลวงพ่อแก่

เชิญที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี
026-2-38513-4
Official Line LINE

☎️ 094-403-4245

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *