สาธุกับทุกท่านที่เมตตาร่วมบุญ

ตั้งต้นทอดผ้าป่า 120,000 บาท
จัดสร้างรั้ว สถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่ฌาปนกิจป่าชุมชน
บ้านสาแพะเหนือ (ป่าช้าฤาษี)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดลำปาง

#มหาทานบารมี ครั้งที่ 334
มาฆบูชา 24 กพ
งบประมาณ 250,000 บ

มูลนิธิธรรมดี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
จัดสร้างรั้ว ข่ายเหล็ก สถานที่ปฏิบัติธรรม

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
บัญชีมูลนิธิธรรมดี
026-2-25377-7

Official Line @dfoundation
097-256-2599
094-403-4245

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *