สาธุกับยอดปัจจัย 1,111,580 บาท ที่ทุกท่าน

ร่วมบุญเททองหล่อพระเจ้าเก้าตื้อ

อัพเดท ณ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

เชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ พระเจ้าเก้าตื้อ

พระพุทธปฏิมาคู่บ้านคู่เมืองแห่งแผ่นดิน ในรอบ 500 ปี

หน้าตัก 9 ศอก 5 เมตร สูง 28 ศอก 14 เมตร

ประดิษฐาน ณ วิหารหลวงพระเจ้าเก้าตื้อ วัดพิพัฒน์มงคล สุโขทัย

ครั้งที่ 5 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 (ครั้งสุดท้าย) ส่วนพระหัตถ์

ร่วมบุญได้ที่กรุงไทย

มูลนิธิธรรมดี 691-0-22009-9

รับใบอนุโมทนาบัตร Line @dfoundation

☎️ 092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *