สิ่งใดเป็นกุศล สำเร็จผลเป็นอัศจรรย์!

ชั่วพริบตา! ทุกท่านร่วมเติมปัจจัย
สร้างและบูรณะ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ
ห่างจากวัดป่าภูริทัตฯ สกลนคร ที่หลวงปู่มั่นจำพรรษา 5 ปี
งบสร้าง และบูรณะสุดท้ายครบ 250,000 บ แล้ว!!

จึงขออนุญาตนำปัจจัยที่เกินมา ให้ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
สร้างพระประธาน โต๊ะหมู่บูชาและห้องพระที่ศูนย์ฯ
งบรวม 82,500 บ (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รายการ https://bit.ly/3vU5Mq1
ร่วมบุญที่บัญชี มูลนิธิธรรมดี
020121672750 ออมสิน

แจ้งยอดปัจจัยที่ Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line https://bit.ly/3y1qfLI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *