สิ่งใดเป็นกุศล สำเร็จผลเป็นอัศจรรย์น้อมนำบุญจากการ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 27​7​#ปล่อยปลาหน้าเขียง 590โล

#ปล่อยปลาหน้าเขียง 590โล
วัดกู้ ปากเกร็ด​ นนทบุรี​
วัน​อาทิตย์ที่​ 4 กัน​ยา​ยน 9.09 น

สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
บนพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

** เชิญผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ทุกท่าน ร่วมบุญ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 278 #ธรรมดีช่วยเพื่อน#ทำบุญ1×3

บุญที่ 1 #ไถ่ชีวิตพ่อโคแม่โค 12 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์ เป็นโคท้อง 8 ตัว โคสาว 2 ตัว พ่อโค 2 ตัว รวม 20 ชีวิต (โคสายพันธุ์ไทย 3 ตัว สายพันธุ์บราห์มัน 9 ตัว)

บุญที่ 2 มอบโคให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความกตัญญู และชาวบ้านในตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาที่มีฐานะยากจน จำนวน 11 ครอบครัว

บุญที่ 3 ปัจจัยร่วมบุญไถ่ชีวิตเป็นมหาทานทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มูลนิธิธรรมดีนำไปต่อยอดในการส่งต่อแสงสว่างทางปัญญา โดยการมอบหนังสือชุดประวัติศาสตร์ตามรอยพระยุคลบาท 590 โรงเรียนทั่วประเทศ
ข้อมูล http://dmgbooks.com/home/?p=3251

#ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 21 โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 17 กันยายน 2565

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือ 772-2-31154-4

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1LikeCommentShare126 comments

64 shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *