สุขใจ อิ่มใจกันทุกฝ่าย …

1 โค 20 ชีวิตที่รอดตาย และปลา 690 โล
2 เด็กดีและชาวบ้าน 11 ครอบครัวที่ดีใจมาก
3 ผู้ใจบุญทุกท่านที่เมตตาร่วมบุญด้วยกัน
4 ครูอาจารย์ ผู้ร่วมโครงการ #ตามรอยพระราชา ทุกท่าน
(เชิญดูรูปและอ่านข้อความที่น้องๆ เขียนความในใจที่ได้รับวัว)
ชม FB Live https://fb.watch/fDSvBm5tJ-/

บุญที่ 1 #ไถ่ชีวิตพ่อโคแม่โค 12 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์
โคท้อง 8 ตัว โคสาว 2 ตัว พ่อโค 2 ตัว รวม 20 ชีวิต
(โคสายพันธุ์ไทย 3 ตัว สายพันธุ์บราห์มัน 9 ตัว)

และมอบปลาพันธุ์กินพืช 690 โล ให้โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา

บุญที่ 2 มอบโคให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความกตัญญู และชาวบ้านในตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาที่มีฐานะยากจน จำนวน 11 ครอบครัว

บุญที่ 3 ปัจจัยร่วมบุญไถ่ชีวิตเป็นมหาทานทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มูลนิธิธรรมดีนำไปต่อยอดในการส่งต่อแสงสว่างทางปัญญา มอบหนังสือชุดประวัติศาสตร์ตามรอยพระยุคลบาท 590 โรงเรียนทั่วประเทศ
ข้อมูล http://dmgbooks.com/home/?p=3251

#ตามรอยพระราชา โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 21 โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา
เสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

เชิญร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 280
#ปล่อยปูหน้าเขียง ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระอุปคุต
อุทิศบุญกุศลให้พ่อขุนรองปลัดชูและกองอาทมาต 400 คน
วันเสาร์ 24 อาทิตย์ที่ 25 กันยายน
บริเวณสะพานสราญวิถี หน้าวิหารหลวงปู่อุปคุต

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์
เลขที่ 026-2-37337-3

Facebook มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *