หน่วยทันตกรรมอาสามูลนิธิธรรมดี

คณะทันตแพทย์มหิดลและทีมงาน ร่วมสามสิบคนออกหน่วยทันตกรรม รักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน
ถอนฟัน แจกของเล่น ขนม แก่เด็กนักเรียน ครู พนักงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงวันหยุด มาฆบูชา
ถวายเป็นพุทธบูชา ระลึกถึงหนึ่งในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *