หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺโก เมตตารับผอบทองคำ

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺโก เมตตารับผอบทองคำ น้ำหนักรวม 11 บาท
บรรจุพระอัฐิธาตุ หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
น้อมถวายโดย คุณนภารัตน์ คิ้วศุภกร
กรรมการมูลนิธิธรรมดีและครอบครัว มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพ
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ
จะเสด็จฯ เป็นประธานในพิธีสมโภชเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต(หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต)
วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.
อนุโมทนาสาธุกับทุกดวงจิตอันเป็นกุศลมูลนิธิธรรมดี
Official Linehttps://bit.ly/2VaWeV1
📱098-268-6813📱092-956-1145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *