อธิษฐานจิตน้อมถวายมหากุศลนี้เป็นพุทธบูชา

ถวายแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า บรรพชนชาวไทย
ขอให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน มีความเป็นปึกแผ่น รุ่งเรืองสถาพรสืบไป
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศฯ

มูลนิธิธรรมดีและกัลยาณมิตรได้รวมพลังอธิษฐานจิต
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ และยอดฉัตรเจดีย์อัญมณี ๙ ชั้น ๙ ยอด
ที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ สยามศรีลังกาวชิรสุวรรณภูมิเจดีย์
Nelligala International Buddhist Center เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นมหามงคลครั้งประวัติศาสตร์
เชื่อมบุญบารมีแห่งพระพุทธศาสนา 700 ปี พุทธศาสนาลังกาวงศ์
และพุทธศาสนาสยามอุบาลีวงศ์

ขอน้อมถวายมหากุศลครั้งนี้เป็นพุทธบูชา
ถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา และแผ่นดินไทยให้มั่นคงสถาพรสืบไป

ร่วมบุญที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี
เลขที่ 026-2-25377-7
Line @dfoundation
☎️ 097-2562599

มูลนิธิธรรมดี
Line https://bit.ly/2VaWeV1
☎️ 097-2562599
092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *