อธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคล ความเป็นปึกแผ่น ของแผ่นดินไทย และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่ศาลหลักเมือง มูลนิธิธรรมดีและกัลยาณมิตร
ได้รวมพลังอธิษฐานจิต
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
และยอดฉัตรเจดีย์อัญมณี ๙ ชั้น ๙ ยอด
ที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ สยามศรีลังกาวชิรสุวรรณภูมิเจดีย์
Nelligala International Buddhist Center
เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566
เป็นมหามงคลครั้งประวัติศาสตร์
เชื่อมบุญบารมีแห่งพระพุทธศาสนา 700 ปี
พุทธศาสนาลังกาวงศ์และพุทธศาสนาสยามอุบาลีวงศ์

ขอน้อมถวายมหากุศลครั้งนี้เป็นพุทธบูชา
ถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา
และแผ่นดินไทยให้มั่นคงสถาพรสืบไป

ร่วมบุญที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี
เลขที่ 026-2-25377-7
Line @dfoundation
☎️ 097-2562599
มูลนิธิธรรมดี
Line https://bit.ly/2VaWeV1
☎️ 097-2562599
092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *