อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วม#ไถ่ชีวิตกระบือ 28 ตัว บวกลูกในท้อง 6 ตัว รวม 34 ชีวิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน ณ รร. กาสรกสิวิทย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สระแก้ว
โดยท่านแม่ทัพภาคที่ 1 ลงนามหนังสือบันทึกข้อตกลงรับมอบกระบือ
เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของหน่วยต่อไป

**** เชิญร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 271
#ปล่อยปลานิลจิตรลดา 299 กิโล
ณ วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำพู
วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม เวลา 16.00 น.

** ปัจจัยร่วมบุญในการไถ่ชีวิตของทุกท่าน
ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำไปสมทบทุน
การส่งต่อปัญญาให้เยาวชนทั่วประเทศ
เชิญร่วมบุญที่กสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี
ทอดผ้าป่าหนังสือดี 772-2-31154-4
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *