อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วม #ไถ่ชีวิตกระบือ 28 ตัว บวกลูกในท้อง 6 รวม 34 ชีวิต รวมเจ้าแก้ว กระบือเผือก 1 ตัว

ปัจจัยรวมจากทุกท่าน 1,152,000 บาท
** ขอปิดรับการบริจาค
หากมีปัจจัยเกิน ขออนุญาตนำไปใช้ในการดูแลโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ การช่วยเหลือสรรพสัตว์และเพื่อนมนุษย์ต่อไป

พิธีไถ่ชีวิตกระบือ 34 ชีวิต
รวมพิธีสู่ขวัญ และการมอบกระบือ
จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 18 มิย
8.30 น. ณ รร กาสรกสิวิทย์ สระแก้ว

เชิญทุกท่านน้อมใจอนุโมทนา
ในมหากุศลนี้ด้วยกัน

มูลนิธิธรรมดี
https://bit.ly/3y1qfLI
☎️ 061-449-6965

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *