อนุโมทนากับทุกท่าน #มหาทานบารมี#มูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2566

ยอดปัจจัยรวม 32,615,007.25 บาท (สามสิบสองล้านหกแสนบาท)


ที่กัลยาณมิตรทุกท่านเมตตาร่วมบุญ ทั้งกำลังทรัพย์และจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์
ขอกุศลผลบุญนี้จงสำเร็จกับทุกท่านโดยไม่มีประมาณ
ให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานทุกท่าน เทอญ สาธุ ?

**สรุปกิจกรรมมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2566 **
1. มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2566 จำนวน 6 วัด
ยอดปัจจัยรวม 20,170,907.25 บาท
เป็นปัจจัยร่วมบุญจากมูลนิธิธรรมดี 3,550,999 บาท (5 พ.ย. – 15 ต.ค. – 28 พ.ย. 66)
********************

2.ถวายเทียนพรรษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา รวมปัจจัย 1,686,248
ถวายพระพุทธรูปธรรมดี ปางสมาธิ พระบรมรูปหล่อในหลวงทรงผนวช และถวายปัจจัย ประจำปี 2566
********************

3.โครงการ #ตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2566
ยอดรวม 2,792,650 บาท
จำนวน 208 ครั้ง 35,350 กล่อง
ครั้งสุดท้าย วันที่ 27 ธ.ค. 66 ครั้งที่ 263 จำนวน 815 กล่อง
********************

4.ทอดผ้าป่าทั่วประเทศ ประจำปี 2566
ยอด 1,528,998 บาท
********************

5.ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน รวม 328 ครั้ง ยอด 1,002,423 บาท
(9 ม.ค. – 27 ธ.ค. 66) ได้แก่
ไถ่ชีวิตโคกระบือ, ปล่อยปลาบึก, ปล่อยปู, ตะพาบน้ำ, แมงดาทะเล, ปล่อยปลานิลจิตรลดา
ครั้งล่าสุด ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 329 ปล่อยปลาหน้าเขียง
วัดกู้ ปากเกร็ด นนทบุรี
อาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 9.09 น.
********************

6. มหาทานบารมี มอบพระพุทธรูป ถุงยังชีพ ทุนการศึกษา ให้ชาวพุทธอินเดียและในประเทศไทย
มอบถุงยังชีพรวม 15,630 ครอบครัว ปี 66 จำนวน 3 ครั้ง รวม 1900 ชุด ยอด 950,000 บาท
********************

7. โครงการมอบหนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2566
ครั้งที่ 499-556 จำนวน 58 โรงเรียนทั่วประเทศ รวม 883,224 บาท
(21 ม.ค. 66 – 23 ธ.ค. 66) มอบครั้งล่าสุด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลำพูน โครงการตามรอยพระราชา Special ครั้งที่ 6 วันที่ 23 ธ.ค. 66
ครั้งที่ 1 – 556 รวม 8,466,768 บาท (16 ก.พ. 65 – 23 ธ.ค. 66)
********************

8. สร้างบุญใหญ่รอบ 2 ทศวรรษ ถวายฉัตรหลวงพ่อแก่ ยอด 219,384 บาท
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุพันปี วัดหน้าโคก พระนครศรีอยุธยา

9. ถวายผ้าป่าบำรุงวัดไทยในแดนพุทธภูมิ
จาริกแสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล รวม 609,380 บาท
วันที่ 8 – 16 ธ.ค. 66
********************

10. ร่วมบุญสร้างยอดฉัตรอัญมณี 7 ชั้น และพุ่มยอดฉัตร 9 ยอด สมโภชเจดีย์ทองคำประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุและพระพุทธรูปปางประทานพรของในหลวง รัชกาลที่ 9
Nelligala International Buddhist Center เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
ยอดเจดีย์ 9 ยอด งบประมาณ 999,999 บาท ประกอบด้วยฉัตร 7 ชั้น ประดับอัญมณี สูง 1.9 เมตร
และพุ่มยอดฉัตรประดับอัญมณี สำหรับเจดีย์บริวาร 8 ยอด ที่ Nelligala เมืองแคนดี้ ยอด 995,343 บาท วันที่ 15 ก.ค. 66
********************

11. ถวายผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบนยอดฉัตรทองคำบนพระธาตุแช่แห้ง สมโภชยอดฉัตรทองคำประดับอัญมณีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ในพระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดำเนินการโดยจังหวัดน่าน มูลนิธิพุทธภูมิธรรม มูลนิธิธรรมดี ยอด 80,000 บาท วันที่ 3 ก.ย. 66
********************

12. เททองหล่อ พระเจ้าเก้าตื้อ พระพุทธปฏิมาคู่บ้านคู่เมืองแห่งแผ่นดิน ในรอบ 500 ปี ณ วิหารหลวงพระเจ้าเก้าตื้อ วัดพิพัฒน์มงคล สุโขทัย ครั้งที่ 5 วันที่ 5 ธ.ค. 66
ยอด 1,500,000 บาท
********************

13. กราบสักการะพระเขี้ยวแก้ว วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
ยอด 50,000 บาท (10,000 หยวน)
********************

14. มอบทุนการศึกษา
ยอด 80,000 บาท
********************

15.เพื่อสาธารณประโยชน์ บำรุงอาคารเรียน สร้างห้องสุขา ณ อนุสรณ์สถานขุนรองปลัดชู หาดหว้าขาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บริจาครถวีลแชร์-สามล้อโยกวีลแชร์ สมาคมคนพิการ กรุงเทพมหานคร ชุดออกกำลังกายผู้สูงอายุ
ยอด 66,450 บาท
********************

เชิญร่วมบุญตามศรัทธาที่ธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี
เลขที่ 026-2-25377-7
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
☎️ 094-403-4245

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *