อนุโมทนากับมหาบุญยิ่งใหญ่ประจำปี 2565 กับมูลนิธิธรรมดี #ปัจจัยร่วมบุญ 63,589,608.25 บาท

ที่กัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมบุญทั้งกำลังทรัพย์และจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์
ขอกุศลผลบุญนี้จงสำเร็จกับทุกท่านโดยไม่มีประมาณ
ให้ท่านได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานทุกท่าน เทอญ 🙏

**สรุปกิจกรรมมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2565 **
#ปัจจัยร่วมบุญ 63,719,108.25 บาท

1.มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2565 จำนวน 8 วัด/สำนักสงฆ์ ยอดปัจจัยรวม 31,047,413.25 บาท
(15 ต.ค. – 8 พ.ย. 65)

1)วัดกู่คำ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (เททองหล่อหลวงปู่พระอุปคุต)
ยอดปัจจัย 1,468,890 บาท

2)จุลกฐิน วัดสามัคคีบุญญาราม จ.ลำปาง
ยอดปัจจัย 9,000,000 บาท

3)วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จ.ตราด (สร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก)
ยอดปัจจัย 6,055,900 บาท

4)ทอดผ้าป่า สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ยอดปัจจัย 490,000 บาท

5)จุลกฐิน วัดป่าชลิตานุสรณ์ หุบชะนี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ยอด 1,724,295.25 บาท

6.)ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จ.จันทบุรี
ยอด 1,700,000 บาท

7)วัดป่าสุขใจบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ยอด 600,000 บาท

8)วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย (ประเพณีลอยกระทง ปล่อยโคมลอย 10,000 ดวง)
ยอด 10,009,588 บาท

และร่วมบุญ กฐินตกค้าง 18 วัด/สำนักสงฆ์ ยอดปัจจัย 356,164.88 บาท (26 ต.ค. 65)
*******************************************

2.มอบถุงยังชีพ ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด ประจำปี 2565 รวมมูลค่า 7,815,000 บาท
ทั้งใน และต่างประเทศ รวม 15,630 ครอบครัว (4 ม.ย. – 16 ธ.ค. 65)

ครั้งล่าสุด มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ถั่วดาล ข้าวสารอาหารแห้ง 500 ครอบครัว ให้ชาวอินเดีย (16 ธ.ค. 65)
*******************************************

3.ถวายเทียนพรรษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา รวมปัจจัย 6,340,518 บาท
ถวายพระพุทธรูปธรรมดี ปางสมาธิ พระบรมรูปหล่อในหลวงทรงผนวช และถวายปัจจัย ประจำปี 2565 (24 มิ.ย. – 28 ส.ค. 65) 5 เส้นทาง 36 วัดป่า
*******************************************

4.โครงการตักบาตร เติมบุญ ประจำปี 2565 ยอดรวม 4,729,572 บาท (2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 65)
ตักบาตรเติมบุญรวมทั้งหมด 208 ครั้ง 59,868 กล่อง

ครั้งสุดท้ายของปี วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,247 กล่อง
*******************************************

5.ทอดผ้าป่าทั่วประเทศ ประจำปี 2565 ทั้งหมด 6 แห่ง ยอดถวายผ้าป่ารวม 3,352,466.00 บาท
(12 ม.ค. – 26 ธ.ค. 65)

1)ทอดผ้าป่าช่วยช้าง ณ วัดสมานรัตนาราม จ. ฉะเชิงเทราในมหาวิหารพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
ยอดปัจจัยรวม 121,000 บาท (12 ม.ค.65)

2)สร้างสร้างพระขาวกลางทะเลใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จ.ตราด
ยอดปัจจัยรวม 1,500,000 บาท วันที่ (24 มิ.ย. 65)

3)ทอดผ้าป่า จัดสร้างรูปเหมือนขุนรองปลัดชู ขนาด 2 เท่าคนจริง รวม 400,000 บาท (2 ก.ค. 65)
และทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างฐานที่ตั้งขุนรองปลัดชู รวม 100,000 บาท (23 ธ.ค. 65)
ยอดปัจจัยรวม 500,000 บาท

4)ทอดผ้าป่าเพื่ออุปกรณ์การแพทย์ รพ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ยอดปัจจัยรวม 450,000 บาท (11 ส.ค. 65)

5)ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกำแพงล้อมวัด วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ยอดปัจจัยรวม 512,690 บาท (13 ส.ค. 65)

6)ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดป่าสุขใจ (กุมภวาปี) จ.อุดรธานี ยอดปัจจัย 268,776 บาท (12 พ.ย. – 26 ธ.ค. 65)
*******************************************

6.ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 255 – 286 ยอดรวมทั้งหมด 3,121,985 บาท (9 ม.ค. – 19 ธ.ค. 65) ได้แก่
ไถ่ชีวิตโคกระบือ, ปล่อยปลาบึก, ปล่อยปู, ตะพาบน้ำ, แมงดาทะเล, ปล่อยปลานิลจิตรลดา ฯลฯ

ครั้งล่าสุด ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 286 ทำบุญข้ามภพข้ามชาติข้ามประเทศ #ปล่อยปลาหน้าเขียง (19 ธ.ค.65)
*******************************************

7.โครงการมอบหนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2565 รวม 2,925,806 บาท
(16 ก.พ. – 10 ธ.ค. 65)

รวม 498 โรงเรียนทั่วประเทศ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, พัทลุง, กาญจนบุรี, ชลบุรี, กำแพงเพชร
สุโขทัย, สระแก้ว, ตราด, นครราชสีมา, นครนายก, พิจิตร, บุรีรัมย์, เชียงใหม่, อ่างทอง และสุพรรณบุรี

ครั้งล่าสุด มอบให้แก่ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดไผ่แขก จังหวัดสุพรรณบุรี (10 ธ.ค. 65)
*******************************************

8.จาริกแสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล รวม 1,561,940 บาท (14-21 ธ.ค. 65)
1)วัดไทยพุทธคยา

ถวายผ้าป่าบูรณะพระอุโบสถ 112,020 บาท + 17,500 รูปี
2)วัดไทยสิริราชคฤห์

ยอดปัจจัย 476,720 บาท + 34,560 รูปี

3)วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ยอดปัจจัย 408,050 บาท + 71,560 รูปี + 45$

4)วัดไทยลุมพีนี
ยอดปัจจัย 67,320 บาท + 51,420 รูปี

5)วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
ยอดปัจจัย 165,050 บาท + 36,920 รูปี

6)ถวายสมเด็จพักชก รินโปเช พระสังฆนายกแห่งเนปาล
ยอด 53,880 บาท + 48,120 รูปี + 86 USD

7)ถวายพระอาจารย์มหาน้อย เป็นอาจาริยบูชา
ยอด 123,294 บาท + 37,980 รูปี + 50 USD
*******************************************

9.ถวายผอบทองคำบรรจุพระธาตุ หลวงปู่ขาว อนาลโย รวม 1,148,500 บาท (5 เม.ย. – 23 พ.ค. 65)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช
พร้อมถวายพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ในซุ้มเรือนแก้ว พระพุทธรูปประจำวันประสูติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
“พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”
ณ วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
*******************************************

10.ปลูกสร้างที่พักมอบให้ (กำนัน) นายภูริพัฒน์ ดาลาดชัย รวม 590,000 บาท (10 ส.ค. – 14 พ.ย. 65)
*******************************************

11.ทำบุญจัดสวน ปูหญ้า และออกโรงทาน 351,700.00 บาท วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (10 -24 พ.ค. 65)
ในพิธีสมโภช พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย
*******************************************

12.สร้างพระอุโบสถเอนกประสงค์ และศาลาการเปรียญ ยอดปัจจัยถวายรวม 324,708 บาท
วัดป่าบ้านแดง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
(24-30 ส.ค. 65)
*******************************************

13.อัญเชิญพระพุทธรูปทองคำ ปางห้ามสมุทรในซุ้มเสมาแก้ว พร้อมถวายปัจจัย 209,500 บาท (16-21 พ.ย. 65)
ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชที่ญี่ปุ่น ในวาระการเดินทางไปวัดพุทธที่ใหญ่ และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด Nenbutsushu Temple
*******************************************

14.สร้างห้องน้ำ และสนามเด็กเล่น ธรรมดี มีสุข รวม 150,000 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬามอบให้โรงเรียนบ้านทุ่งขาม จ.เพชรบุรี (12 ต.ค. 65 )
มูลนิธิธรรมดีมอบห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง และสนามเด็กเล่น ขนาด 6×18 เมตร
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขาม ได้มีห้องน้ำและสนามเด็กเล่นที่ดี สะอาด ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ
*******************************************

15.โครงการจัดซื้อรถพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์การแพทย์ 50,000 บาท
มอบให้โรงพยาบาลบ้านคา จ.ราชบุรี (26 ก.ค. 65)
*******************************************

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
065-096-1595

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *