อนุโมทนาบุญใหญ่ วันมาฆบูชา

ถวายผ้าป่า 164,060 บาท #มหาทานบารมี ครั้งที่ 334
สืบชะตาป่า บวชป่า ปลูกป่า จัดสร้างรั้ว สถานที่ปฏิบัติธรรม
และสถานที่ฌาปนกิจป่าชุมชน 200 ไร่
บ้านสาแพะเหนือ (ป่าช้าฤาษี) โบราณสถาน 1300 ปี
สมัยลัวะ เจ้าแม่จามเทวีศรีหริภุญไชย
พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดลำปาง

โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา
ครั้งที่ 37

งบประมาณ 250,000 บ

มูลนิธิธรรมดีขออนุโมทนากับกัลยาณมิตรทุกท่าน
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอสประเทศไทย
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางทุกหน่วยงาน
ชาวบ้านหมู่บ้านสาแพะ และท่านพระครูสันติพนารักษ์

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
บัญชีมูลนิธิธรรมดี
026-2-25377-7

Official Line @dfoundation
097-256-2599
094-403-4245

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *