อนุโมทนาสาธุกับกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี

ที่มาร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม

ขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งครับ
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation
☎️ 097-2562599
092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *