อนุโมทนาสาธุกับกัลยาณมิตรทุกท่าน

ที่ร่วมฟังธรรมในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ ๑๑
วัดปทุมวนาราม

โดยพระครูสังฆวิสุทธิ์ พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม มุกดาหาร
และร่วมบุญถวายปัจจัย สร้าง ‘ถนนพระทรงธรรม’
ในมงคลวาระครบรอบปีที่ 84 วันออกบวช
ของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ยอดปัจจัย 126,477 บาท
ยอดอัพเดท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566

ประมาณ 500,000 บาท
(งบประมาณสร้างถนน 2,138,600 บาท)

เชิญร่วมบุญที่ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 086-3-02893-4
พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน
ชมคลิปทางลงเขาจากวัดป่าภูสร้างแก้ว อ.คำชะอี มุกดาหาร
Official Lineโทร 092-9561145
Facebook มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *