อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมบุญถวาย

มหากฐินมูลนิธิธรรมดี วัดป่าโรงถ่าน ยอดปัจจัย 8.4 ล้านบาท

สร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
บนเกาะช้าง จังหวัดตราด

ขออนุโมทนากับผู้บริหาร บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ร่วมถวาย 4.8 ล้านบาท ในโอกาสครบรอบ 84 ปีของบริษัท
และอนุโมทนากับกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดีทุกท่าน
ร่วมถวาย 1.67 ล้านบาท (รายนามด้านล่าง)

เชิญทุกท่านร่วมเดินทางถวาย #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี 2566
ติดต่อกันปีที่ 23

** วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 11:00 น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองเเสง)
น้อมถวายพระอาจารย์มานพ อุปสโม

** วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน
สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต ทับสะแก
ทอดจุลกฐิน วัดป่าชลิตานุสรณ์ ประจวบคีรีขันธ์
กราบหลวงปู่พระอุปคุต เมืองสามอ่าว ประจวบฯ
สักการะพ่อขุนรองปลัดชู วีรบุรุษสองบรรทัดฐาน หาดหว้าขาว

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
เลขที่ 059-284905-9

รับใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งชื่อที่อยู่
พร้อมสลิปใบโอนเงิน ได้ที่ Official Line @dfoundation

สนใจร่วมเดินทาง
ติดต่อ Line @dmgbooks
โทร. 02-651-9599
?098-268-6813
?092-956-1145

รายนามเจ้าภาพสร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
** ยอดปัจจัย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 1,455,025.21 บาท
สาธุ ?

ร่วมบุญสร้างพระขาวกลางทะเล
ที่ธนาคารกสิกรไทย
772-2-36292-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อทำนุบำรุงวัดไทยแดนพุทธภูมิ

รับใบอนุโมทนาบัตร ติดต่อ
Official Line มูลนิธิธรรมดี
https://bit.ly/3y1qfLI

ชมคลิป หลวงปู่ติ๊ก https://youtu.be/hkb95W8KDhs?feature=shared
พระพุทธรูปต้นแบบ https://youtu.be/zuR_8U-0j9Y?feature=shared
บรรยากาศ ปี 2565 https://youtu.be/2Iaw4dZmxxY?feature=shared

รายนามเจ้าภาพมหากฐินและผู้มีจิตศรัทธา
1.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และครอบครัวทายาท
อดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล
2.ครอบครัวสรอดิศัยกุล ผู้รังสรรค์พระสัพพัญญูฯ ประดับคริสตัลสวารอฟสกี้
3.กัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี และครอบครัวจันทร์เจ้าฉาย
4.คุณวไลพร ถาวรวันชัย คุณกษิรา สิริวันต์ นพ. เสริมพล ขจรรัตนเดช
ผู้จัดงานล่องเรือราชนาวี ครั้งที่ 2 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
317,199.76 บาท
5.คุณวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร 500,000 บาท
6.ทันตแพทย์ทิวา – คุณไอลดา วงษ์ลักษณ์ 100,000 บาท
7.มูลนิธิเทียม โชควัฒนา 100,000 บาท
8.คุณอธิวัฒน์ หงษ์รัตนอุทัย 50,000 บาท
9.คุณศรินทร พันธุ์โสภา 30,000 บาท
10. คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี 30,000 บาท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
11. คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ 23,000 บาท
12.สยามชัยการไฟฟ้า 26,000 บาท
13.คุณเอวลิน Evelyn เศรษฐภักดี 20,000 บาท
14.คุณชินกิตติ์ สิริวันต์ 20,000 บาท
15.คุณวรกมล เทิดน้ำเพ็ชร์ 15,000 บาท
16.คุณวิชชุดา ไตรธรรม 11,000 บาท
17.ดร.สมพร สืบถวิลกุล 10,000 บาท
(บมจ.ทิพยประกันภัย)
18.คุณประเสริฐ จิรคูณสมบัติ 10,000 บาท
19.คุณวิรัช-คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล 10,000 บาท
บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ กรุ๊ป จำกัด
20.คุณอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ISAT 10,000 บาท
21.คุณพัชรี จากอารียาพร๊อพเพอร์ตี้10,000 บาท
22.คุณอัญชลี อุดมรักษ์ 10,000 บาท
23.นางสาวพรรวี มโนมัยอุดม 10,000 บาท
24.คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี 10,000 บาท
24.คุณมณีรัตน์ เหล่าวณิชย์วิทย์ 10,000 บาท
25.นางสาววิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา 10,000 บาท
26. คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร 10,000 บาท
27. คุณอรวรรณ คราประยูร 8,000 บาท
28. คุณแอม เสาวลักษณ์ ลีลาบุตร 5,000 บาท
29. คุณประภาภรณ์ แววบัณฑิตระยับ 5,000 บาท
30. คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ 5,000 บาท
31. คุณสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 5,000 บาท
32. คุณวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 5,000 บาท
33. คุณปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว 4,000 บาท

ตามจิตศรัทธา
1.คุณวิศรุตา กลิ่นอภัย 8,888 บาท
2.คุณกรณ์รวี ฐิติอมรวิทย์ 5,555 บาท
3.คุณศยามล วิชุภากรณ์กุล 5,000 บาท
4.คุณณัชชา นิธิศโสภณ 5,000 บาท
5.คุณวิไล ตั้งสิน 5,000 บาท
6.คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ 5,000 บาท
7.มูลนิธิ คิดดี พูดดี ทำดี 5,000 บาท
8.คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ 5,000 บาท
9.คุณสิริพิชญ์ เตชะไกรศรี 5,000 บาท
10.คุณธนัญธร ปัญเจียง 5,000 บาท
11.คุณเกล็ดดาว และ คุณพิมดาว พานิชสมัย 5,000 บาท
12.พล.ต.อ บุญทิน – สุขสงบ วงศ์รักมิตร 5,000 บาท
13.คุณแดน-คุณแพรดาว 5,000 บาท
14.นายอดุลย์ ดาราธรรม 5,000 บาท
15.นายสืบสาย ดาราธรรม 5,000 บาท
16.นายชัยวัฒน์ ธาตุวิเศษ 5,000 บาท
17.คุณรุ่งทิพย์ ตรงกมลธรรม 5,000 บาท
18.นายเสรี สหะโชค 4,000 บาท
19.พ.ต.อ.ยศเอก รักษาสุวรรณ 3,000 บาท
20.คุณสุชิต ริ้วจรูญ 3,000 บาท
21.คุณธัญญารัตน์ สกุลดีเลิศ 3,000 บาท
22.นางอโนทัย 3,000 บาท
23.คุณธนัชพร เอ็งอุทัยวัฒน์ 2,000 บาท
24.คุณศิริวรรณ พานิชตระกูล 2,000 บาท
25.คุณเรวดี ธิติธำรงชัย 2,000 บาท
26.คุณธนาสัน ศักดิ์ชื่นยศ 2,000 บาท
27.คุณวิชชุดา กัจฉปานันท์ 2,000 บาท
28.คุณบุญรัก เลิศทรัพย์ขจร 2,000 บาท
29.พล.ต.ท. ดร. นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ 2,000 บาท
30.ครอบครัวทรงพล-ชนิดา 2,000 บาท
31.คุณนิภาพร วิบูลยจักร์ 2,000 บาท
32.คุณจำลอง สิงห์โตงาม 2,000 บาท
33.คุณอภิชญา เอนกสัมพันธ์ 2,000 บาท
34.นายวศิน สกุลพิเชฐรัตน์ 2,000 บาท
35.ดร.แตน และครอบครัว 2,000 บาท
36.คุณนภารัตน์ คิ้วศุภกร 2,000 บาท
37.คุณมนรัตน สุภาคารม 2,000 บาท
38.น.ส. ฐิติตา จียาศักดิ์ 2,000 บาท
39.คุณแสงเดือน จตุรงคสัมฤทธิ์ 2,000 บาท
40.คุณสุจินตนา ธรรมนันท์ 2,000 บาท
41.คุณจิตสุภาณัฏฐ์ อธิจิตโภคิน 2,000 บาท
42.น.ส.เกศกมล สุนทรกวีกิจ 2,000 บาท
43.คุณนาถนิษฐา จิรารยะพงศ์ 2,000 บาท
44.คุณจิตราภรณ์ วุฒิชัยพรกุล 2,000 บาท
45.คุณสุดจิตตรา คำดี 1,749 บาท
46.คุณนาถนิษฐา 1,500 บาท
47.น.ส.กนกพร เสาร์ทอง 1,500 บาท
48.คุณทิว โกธรรม 1,500 บาท
49.คุณสิรินี ดีหลกเจริญ 1,500 บาท
50.คุณรัตนา ห่านทอง 1,300 บาท
51.คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1,000.09 บาท
52.คุณพิชชา ตฤดียะถาวร 1,000 บาท
53.คุณอธิศกิตติ์ 1,000 บาท
54.คุณกรรณิการ์ ดีเจริญ 1,000 บาท
55.คุณจิตราวิมนต์ พร้อมครอบครัว 1,000 บาท
56.คุณเยาวเรศ เมตตาจิตร 1,000 บาท
57.คุณพิริยดา เวสสุวรรณ 1,000 บาท
58.คุณธมนธร 1,000 บาท
59.คุณมยุรี เพชรเจริญ 1,000 บาท
60.คุณวีรชัย จางวิบูลย์ 1,000 บาท
61.คุณธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ 1,000 บาท
62.คุณชญานิษฐ์ ดุลยเกษม 1,000 บาท
63.คุณรฐา กิตติเมธนาคิน 1,000 บาท
64.คุณบุษกร หินอ่อน 1,000 บาท
65.น.อ.(ญ)สุรีย์วรรณ วรรณพินิจ 1,000 บาท
66.พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ 1,000 บาท
67.ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา 1,000 บาท
68.คุณธีระวิทย์ ลิ่มรัตนธนากุล 1,000 บาท
69.คุณวัชรินทร์ ราชนุเคราะห์ 1,000 บาท
70.คุณพลัช ไพนุพงศ์ 1,000 บาท
71.คุณพาณี สีตกะลิน 1,000 บาท
72.คุณสมชาย พัชตระชัย 1,000 บาท
73.คุณปิยาอร จงศุภนิมิต 1,000 บาท
74.คุณมณธิดา ไทยสา 1,000 บาท
75.คุณอนุวัตร ผลบุณยรักษ์ 1,000 บาท
76.คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์ 1,000 บาท
77.คุณชวินท์ วิมลพิทยารัตน์ 1,000 บาท
78.คุณชำนาญ เย็นฉ่ำและครอบครัว 1,000 บาท
79.นายดนุพล สุวรรณ นางวารุณี บุญหลง 1,000 บาท
80.Mr.Lim Pack Hoi 1,000 บาท
81.คุณกรนด หัสดินไพศาล 1,000 บาท
82.นางสาวกฤวิสรา ธนเพิ่มพร 1,000 บาท
83.ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 1,000 บาท
84.นายไพรัช อนุวงศ์นุเคราะห์ 1,000 บาท
85.คุณนลินี ชุตินันท์วโรดม 1,000 บาท
86.คุณขนิษฐา อนุรุทธ์เนตรศิริ 1,000 บาท
87.คุณกฤษฎา สหเวชชภัณฑ์ 600 บาท
88.คุณกรกานต์ วรรณโกมล 600 บาท
89.คุณโศภิต แตงชัยภูมิ 600 บาท
90.นายณรัชต์ แก้วจอมแปง และ นางสาวศิชชญกาญจน์ แสนเมือง 600 บาท
91.คุณธีรานุช เตชสุจริตสุนทร 550 บาท
92.คุณพรพิมล เทียนชัยกุล 500 บาท
93.คุณผุสดี เทพารักษ์ 500 บาท
94.คุณพรรษวรรณ 500 บาท
95.คุณประนอม 500 บาท
96.คุณกรวิกา ศิริวัฒนโดม 500 บาท
97.คุณพิมพกานต์ ไชยสังข์ 500 บาท
98.คุณสิรินาฎ ภคบัณฑุ 500 บาท
99.คุณนารี ซุ้นหั้ว 500 บาท
100.นายไกรวิน โป๊ะเปี่ยมลาภ 500 บาท
101.นางสาวมนัญญา ไข่นาค 500 บาท
102.นางสาวสุนทรีย์ คุณธรรมสถิต 500 บาท
103.นางสาวมนัญญา ไข่นาค 500 บาท
104.คุณปิยะวรรณ มานะกุล 500 บาท
105.คุณอรไท ษัฏเสน 500 บาท
106.คุณประภัสสร พรหมสุวรรณศิริ 500 บาท
107.คุณสุเมธา เอนกสัมพันธ์ 500 บาท
108.คุณสุรีย์ แสงสว่างวัฒนะ 500 บาท
109.คุณกรรณิการ์ ฤกษ์อุโฆษ 500 บาท
110.นายชัยวัฒน์ ตรีพรชัยศักดิ์ 500 บาท
111.คุณชลิดา นิลทะละ 500 บาท
112.น.ส.ธัญญชัช ณธัชพงศ์ 500 บาท
113.คุณสุชิรา ภูริเทเวศร์ 500 บาท
114.คุณพนธกร เมธาวิชิต 500 บาท
115.คุณสาวิกา สายกลางดี 500 บาท
116.นายพรโรจน์ พัชรินทร์ตนะกูล 500 บาท
117.คุณพุทธชาด เลี้ยงรื่นรมย์ 500 บาท
118.คุณจารุภา ยินดีเหมาะ 499 บาท
119.คุณสมพร ด่านมะณี ครรชิต ฐานิสโร 299 บาท
120.คุณสุกัญญา แซ่ซื้อ 299 บาท
121.นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา 250 บาท

ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลธรรมทั้งปวง
โปรดมารวมกันเป็นตบะเดชะ เป็นพลานุภาพแห่งธรรม
ดลบันดาลประทานพรให้ท่านถึงพร้อมด้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์
มงคล สมบูรณ์พูนผล ทั้งกายและใจตลอดไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *