อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมบุญถวาย

#มหากฐินมูลนิธิธรรมดี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์
(เขาดินหนองเเสง)

โดยพระอาจารย์มานพ อุปสโม เมตตาเป็นประธานสงฆ์
🙏🏻ยอดปัจจัยรวม 1,237,689 บาท

และอนุโมทนากับกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดีทุกท่าน
ร่วมถวาย 223,510 บาท

เชิญทุกท่านร่วมเดินทางถวาย #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี 2566
** วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน
สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต ทับสะแก
ทอดจุลกฐิน วัดป่าชลิตานุสรณ์ ประจวบคีรีขันธ์
กราบหลวงปู่พระอุปคุต เมืองสามอ่าว ประจวบฯ
สักการะพ่อขุนรองปลัดชู วีรบุรุษสองบรรทัดฐาน หาดหว้าขาว

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
เลขที่ 059-284905-9
รับใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งชื่อที่อยู่
พร้อมสลิปใบโอนเงิน ได้ที่ Official Line @dfoundation

สนใจร่วมเดินทาง
ติดต่อ Line @dmgbooks
โทร. 02-651-9599
📱098-268-6813
092-956-1145

สาธุ 🙏

ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลธรรมทั้งปวง
โปรดมารวมกันเป็นตบะเดชะ เป็นพลานุภาพแห่งธรรม
ดลบันดาลประทานพรให้ท่านถึงพร้อมด้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์
มงคล สมบูรณ์พูนผล ทั้งกายและใจตลอดไป

สาธุ 🙏 สาธุ 🙏 สาธุ 🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *