อนุโมทนาสาธุกับผู้ร่วมบุญ #เติมแสงแห่งปัญญา

สร้าง #มหาทานบารมี เติมบุญกับมูลนิธิธรรมดี
เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2567

ยอด #เติมบุญ#เติมแสงแห่งปัญญา
ณ ปัจจุบัน

630 กอง 🌟คงเหลือ 1,937 กอง
📌ถวายแล้ว ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ม.ค. 67 ถวายวัดปทุมวนาราม เพื่อส่งต่อโรงเรียนพระปริยัติ จำนวน 424 เล่ม

🌟ครั้งต่อไป🌟
📌ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ก.พ. 67 มอบให้โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ 715 เล่ม
📌ครั้งที่ 3 ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี กรุงเทพมหานคร วัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 400 เล่ม

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ
🙏รายนามผู้ร่วมบุญ

เติมบุญ กองละ 100 บาท สมทบทุนร่วมโครงการแสงแห่งปัญญา ส่งต่อหนังสือธรรมะ มอบให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ,
โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงพยาบาลทั้วประเทศ รวมจำนวน 2567 เล่ม

โอนเงินตามจิตศรัทธาที่
บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี
เลขที่บัญชี 772-2-31154-4
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้มูลนิธิธรรมดี ได้จัดทำโครงการมอบหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง มอบไปกว่า 1,575 โรงเรียน
โครงการแสงสว่างแห่งปัญญา

http://dmgbooks.com/home/?p=1559
โครงการตามรอยพระยุคลบาท

http://dmgbooks.com/home/?p=3251
✨ผู้ให้ปัญญา..ย่อมได้ปัญญา✨
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
สว่างไสวกว่าแสงอาทิตย์ แสงจันทร์ แสงเทียน และแสงใดๆ
กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ

ติดต่อ Official Line @dfoundation
080 236 2956
092 956 1145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *