อนุโมทนา #มหาทานบารมี ครั้งที่ 341 สัมฤทธิ์ผล#ปล่อยเต่าตนุ ถวายเป็นพุทธบูชา#ปลูกป่าโกงกาง อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมณ หาดน้ำใส เกาะแสมสารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยชลบุรี

โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด
นวัตกรรมศาสตร์พระราชา
#ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 39

** เชิญทุกท่านร่วมสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 342
#ปล่อยปลาหน้าเขียง 590 โล
สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา
วัดกู้ พระนางเรือล่ม ปากเกร็ด

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567
เวลา 9.09 น

** พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองดอกรวงผึ้ง
กางเกง/กระโปรงสีขาว สีเบจ ตามอัธยาศัย **

เชิญร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

กราบอนุโมทนาสาธุ
097-2562599
094-4034245

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *