อัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกลด ยาวนานเกือบ 3 ชั่วโมงพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ห่มผ้าธงชาติไทย รอบองค์พระเจดีย์ยุทธหัตถี

อัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกลด ยาวนานเกือบ 3 ชั่วโมง
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ห่มผ้าธงชาติไทย รอบองค์พระเจดีย์ยุทธหัตถี
ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีคนดีไม่มีวันตาย
ณ ดินแดนยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ กาญจนบุรีมูลนิธิธรรมดี
โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และคณะกัลยาณมิตร
ได้มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท หนังสือประวัติศาสตร์ของบูรพกษัตริย์ไทย
เข้าห้องสมุด 30 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์แก่นักเรียนมูลค่ารวม 456,840 บาท
โดยมี นายกชาตรี เนียมหอม นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์
อาจารย์ดวงฤดี สมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ เป็นตัวเเทนรับมอบ
=========================
ปี 2565 มูลนิธิธรรมดี มอบไปแล้ว 267 โรงเรียน
มูลค่ารวมกว่า 4,065,876 บาท
ข้อมูลการมอบหนังสือhttp://dmgbooks.com/home/?p=3251
ทั้งนี้มูลนิธิธรรมดี ได้จัดทำโครงการมอบหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง ปี 2564
มอบไป 1,026 โรงเรียน
ข้อมูล http://dmgbooks.com/home/?p=1559
=========================
เชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2565
แก่ 590 โรงเรียนๆ ละ 15,228 บาท ยอดรวม 8,984,520 บาท (8.98 ล้านบาท)
โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมบุญ 5.9 ล้านบาท
ร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดีเลขที่ 772-2-31154-4 กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์
กราบอนุโมทนาสาธุ
02 651 9599
092 956 1145
ติดต่อที่ https://lin.ee/23srGai
ติดตามข่าวสารงานบุญ
Official Line มูลนิธิธรรมดี
https://bit.ly/3y1qfLI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *