เคล็ดลับการรดน้ำดำหัว ขอขมาพ่อแม่บุพการี วันปีใหม่ไทย

ในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ประเพณีรดน้ำดำหัว รดน้ำขอพร ล้างเท้าขอขมาต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณเป็นเรื่องสำคัญ ตามธรรมเนียมโบราณ แสดงถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรม เป็นการขออโหสิกรรมต่อผู้มีพระคุณ ต่อจากพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั่นคือ มารดาบิดา และครูบาอาจารย์ ถือเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิต ซึ่งควรใช้โอกาสในการเปลี่ยนผ่านปี ตั้งใจทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์
ขั้นตอนที่ ๑ ถวายบุญกุศลน้อมจิต ตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกถึง คุณพระรัตนตรัย คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ ประเคนพานพวงมาลัยให้พ่อแม่ พนมมือ
จากนั้นกล่าวว่า ลูก (เอ่ยชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดของตน)ขอน้อมถวายบุญบารมี คุณงามความดีที่ได้สร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติ และในปัจจุบันชาติ น้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทุกๆ ชาติ และขอให้คุณพ่อคุณแม่ (เอ่ยชื่อ) ได้มีส่วนในบุญทั้งหมดของลูกทั้งหมดโดยไม่มีประมาณ
พ่อแม่กล่าว … อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ขั้นตอนที่ ๒ ตลอดเวลาที่ผ่านมา หากลูกล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เจตนาและไม่เจตนา ลูกขอขมา ขออภัยจากคุณพ่อและคุณแม่ด้วย ขอให้คุณพ่อและคุณแม่โปรด อโหสิกรรม แก่ลูกด้วยเถิด
นับจากวันนี้ไป ลูกสัญญาว่าจะไม่ประพฤติเช่นที่แล้วๆ มาอีก หากลูกกระทำสิ่งใดไม่ถูกไม่ควรหรือไม่ดีงาม ขอคุณพ่อ คุณแม่ ได้โปรดว่ากล่าวตักเตือน และสั่งสอนลูกด้วยเถิด
กล่าวจบให้ยก ของที่จัดเตรียมนำไปขอขมา
พ่อและแม่จะต้องกล่าวคำว่า “ให้อโหสิ”กล่าวอโหสิกรรม ลูกกราบลงตรงเท้าของท่าน ๕ ครั้ง (๕ ครั้งในที่นี้ คือ น้อมรำลึกพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระคุณแม่พระคุณพ่อ ครูบาอาจารย์)

ขั้นตอนที่ ๓ ล้างเท้าพ่อแม่ อวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงควรล้างเท้าท่านให้สะอาดก่อน แล้วให้ท่านนั่งเอาเท้าวางลงในกะละมังใบใหญ่ๆ เอาน้ำหอมลอยดอกมะลิราดรดเท้า ให้ท่วมหลังเท้าของท่าน อวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานต่อไปนานๆ
เมื่อล้างเท้าพ่อและแม่เสร็จแล้ว ให้ก้มกราบที่เท้า ๕ ครั้ง

ขั้นตอนที่ ๔ เอาเท้าคุณพ่อคุณแม่มาวางไว้บนศีรษะ
วันนี้เป็นวันดี วันมงคล ลูกขอรับพรอันศักดิ์สิทธิ์ จากคุณพ่อคุณแม่เพื่อประโยชน์และความสุข ความเจริญรุ่งเรืองของลูก ทั้งทางโลกและทางธรรม
โดยขอให้ท่านกล่าวคำอวยพรให้เรา มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง พ้นจากอุปสรรคความทุกข์ทั้งปวง

ขอคุณพ่อคุณแม่ได้โปรดอวยพรให้ลูกด้วย ขอให้เป็นอภัยทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ขอเศษกรรมเหล่านั้นอย่าได้ติดไปในภพเบื้องหน้า นับแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
พึงนำส่วนที่ต่ำสุดของพ่อแม่ บรรจงวางบนส่วนสูงสุดของลูก
เพื่อความเป็นสิริมงคล …พระพุทธองค์ตรัสสอนถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่
ของบุพการีผู้ให้กำเนิดอุ้มชูเลี้ยงดูฟูมฟักจนเติบใหญ่ …
เราผู้เป็นลูกพึงรู้สำนึกในความกตัญญูกตเวทีทดแทนพระคุณ
ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่… แม้เราจะควานหาทุกสิ่งใต้หล้าทั่ว
แผ่นพื้นปฐพีนี้… พระพุทธองค์ก็ยังตรัสว่า…
ไม่อาจที่จะนำมาทดแทนคุณบุพการีได้เลย …
แล้วมีสิ่งไหนเล่าที่จะทดแทนได้ ?…

ไม่ว่าจะหาบบิดาด้วยไหล่ซ้าย หาบมารดาด้วยไหล่ขวา …
แบกหามหาบนั้นจนผิวหนังแตกทะลุถึงกระดูก …
จากกระดูกถึงไขกระดูก …
หาบวนรอบเขาพระสุเมรุเป็นเวลาผ่านไปนับ แสนกัปป์ …
โลหิตไหลท่วม ข้อเท้า …
ก็มิอาจตอบแทนพระคุณอันล้ำลึกยิ่งใหญ่ของบิดามารดาได้ …

พึงขอขมากรรม ขออโหสิกรรมต่อบิดามารดา …
ถวายสักการะแด่พระรัตนตรัยเพื่อบิดามารดา …
พึงรักษาศีลอุโบสถเพื่อบิดามารดา …
พึงบำเพ็ญทานเพื่อบิดามารดา …
พึงชี้แนะธรรมะแด่บิดามารดา …

หากประพฤติปฏิบัติได้เยี่ยงนี้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุตรกตัญญู…
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
#ความสุขของทุกคนเกิดขึ้นได้ทุกวัน 
#เติมเต็มความสุขให้เด็กยากไร้ #sharehappiness #WorldVisionThailand
#มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
#ศุภนิมิตเพื่อเด็กอยู่ดีมีสุข

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *