เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้
นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
และนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี
เข้าเฝ้า กราบถวายสักการะ ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565

ในโอกาสนี้ คณะได้น้อมถวายพระบรมรูปหล่อในหลวง ร. 9
ทรงผนวช สีทองน้ำผึ้ง หล่อบรอนซ์ ขนาด: 21x 27 x 34 cm
โดยคุณชาญ-คุณวชิราวรรณ อิทธิถาวร เป็นเจ้าภาพ

ฐานด้านหลังมีตราสัญลักษณ์
โลกุตรธรรมมูลนิธิธรรมดี
ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ
อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนผลิน

ทั้งนี้ คณะได้กราบทูลให้ทรงทราบถึงการสร้าง
พระบรมรูปหล่อในหลวง ร. 9 ทรงผนวช
ขนาดเท่าองค์จริง หล่อบรอนซ์ สีทองน้ำผึ้ง
น้ำหนัก 160 กก. น้อมถวายวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
วังน้ำเขียว นครราชสีมา ในช่วงเข้าพรรษา ปี 2565

กราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน
สาธุ ? สาธุ ? สาธุ ?

มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/3y1qfLI

☎️ 061-449-6965

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *