เชิญกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี

ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา
6 รอบ 72 พรรษา
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
เวลา 8.15 – 9.15 น
กรุณาสวมเสื้อเหลือง 72 พรรษา กางเกง/กระโปรงสีขาว

สุภาพสตรีสวมกระโปรงยาวหรือผ้าถุงคลุมเข่า
นำเบาะนั่งสมาธิส่วนตัวมา และงดการถ่ายรูปภายในพระอุโบสถ
เวลา 8.00 น กรุณาแสดงหลักฐานการตอบรับลงทะเบียน
ที่อุโมงหน้าพระลาน
เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มนี้ 50 ท่านเท่านั้น

เนื่องจากพื้นที่จำกัด ไม่สามารถรับเกินจำนวน 50 ท่านได้
ท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถมาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า
** และไม่มาเกินกว่าจำนวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ **

ขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งครับ
มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation
☎️ 097-2562599
092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *