เชิญกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี

ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 8.15 – 9.15 น

ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพชุดขาว
สุภาพสตรีสวมกระโปรงยาวหรือผ้าถุงคลุมเข่า
นำเบาะนั่งสมาธิส่วนตัวมา และงดการถ่ายรูปภายในพระอุโบสถ
กรุณาลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่แนบ
เนื่องจากพื้นที่จำกัด รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น
ท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถมาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า
และไม่มาเกินกว่าจำนวนที่ได้ลงทะเบียนไว้
กรุณาแสดงหลักฐานการลงทะเบียนและตอบรับ

ขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งครับ
มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation
☎️ 097-2562599
092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *