เชิญคนไทยทุกคนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

รณรงค์ลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เร่งผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ UN SDG 2030
เรียนรู้เศรษฐกิจสีเขียว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของโลก
✨อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของในหลวงรัชกาลที่ 9
✨ศึกษาความสำเร็จของโครงการแม่ฟ้าหลวง จากเชียงรายสู่ประจวบคีรีขันธ์
✨ ครั้งแรก! บวชป่าแห่งศรัทธา ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
✨ มอบสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา ห้องน้ำ ให้น้องๆ
?โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 22” ในพื้นที่ 2 จังหวัด เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
* ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
* โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
* โรงเรียนบ้านทุ่งขาม จังหวัดเพชรบุรี
?วันพุธที่ 12 – วันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม 2565 (2 วัน 1 คืน)
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3QWURGo
☎️ 099-3975333
บรรยากาศครั้งที่ผ่านมา https://youtu.be/XtcMMO6-Y9o
#ตามรอยพระราชา
#thekingsjourney
#มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *