เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรมในสวนป่ากลางกรุงพระครูสังฆวิสุทธิ์ (พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว)วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหารเมตตาแสดงธรรม

ครั้งที่ 19 วันพุธที่ 18 ตุลาคม
เวลา 18.30 – 20.30 น
ศาลาพระราชาศรัทธา
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

รับฟังธรรมะทาง Facebook Live
https://fb.watch/mss5tQivgp/?mibextid=NnVzG8

ชมคลิปการแสดงธรรม
ครั้งที่ 18 https://youtu.be/E4QRNaJmhi4?feature=shared

ติดตามข่าวสารงานบุญ
มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *