เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรมและปฎิบัติ โดยหลวงพ่อโพธินันทะ เมตตาแสดงธรรม หัวข้อ ‘การภาวนาบทสุดท้าย’

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา 18.00 – 20.00 น

มูลนิธิโรจนธรรม สุขุมวิท 23 ซอย 1
เพื่อความสะดวกกรุณาเดินทางโดยรถไฟฟ้า
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/3y1qfLI
โทร 065-096-1595

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *