เชิญทุกท่านร่วมสร้างและบูรณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ใกล้สำเร็จแล้ว! เชิญทุกท่านร่วมสร้างและบูรณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านหนองผือ
ห่างจากวัดป่าภูริทัตตถิราวาส สกลนคร ที่หลวงปู่มั่นไปอยู่จำพรรษา 5 ปี
สุดท้ายงบประมาณรวม 250,000 บาท
ดังรายการต่อไปนี้
1. สร้างอาคารต่อเติมด้านหน้า 1 หลัง
2. ทาสีใหม่อาคารเดิม 3 หลัง ทั้งภายในและภายนอก
3. รื้อซุ้มประตูเดิม พร้อมปรับรื้อรั้วกำแพง และทำเสริมใหม่ให้ประตูเลื่อนอยู่ตรงกลางอาคารหลังใหม่
4. ทาสีรั่วกำแพงใหม่ ปรับแต่งทัศนียภาพทั้งด้านนอกและด้านใน
5. ปูกระเบื้องห้องน้ำ 4 ห้อง พร้อมซ่อมบานประตูที่ชำรุด
6. ซ่อมอุปกรณ์การกีฬา ของเด็กเล่นทั้งหมด
7. ทาสีเสาธงชาติใหม่
8. ทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่

กำหนดแล้วเสร็จ 30 มิถุนายน 2564
ได้งบแล้วสองแสนบาท ขาดอีก 50,000 บาท เรียนทุกท่านที่มีกุศลจิตร่วมบุญตามศรัทธาได้ยอดครบแล้ว
ขอปิดการรับบริจาคทันที
ที่บัญชี มูลนิธิธรรมดี เลขที่ 020121672750
ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ประเภทออมทรัพย์

แจ้งยอดปัจจัยที่ คุณดนิตา
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/3y1qfLI
อนุโมทนาสาธุครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *