เชิญทุกท่านร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 272 ปล่อยนกเขาใหญ่ 200 ตัว

#ปล่อยนกเขาใหญ่ 200 ตัว สู่ป่าธรรมชาติ
น้อมนำบุญให้ทุกจิตญาณทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ

#ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 19
เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
สวนปาล์มโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เชิญร่วมบุญที่กสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี
ทอดผ้าป่าหนังสือดี 772-2-31154-4

** ปัจจัยร่วมบุญในการไถ่ชีวิตของทุกท่าน
ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำไปสมทบทุน
การส่งต่อปัญญาให้เยาวชนทั่วประเทศ 590 โรงเรียน
ข้อมูล http://dmgbooks.com/home/?p=3251

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

#ช่วยประชาสัมพันธ์บอกบุญ
#ยิ่งให้ยิ่งได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *