เชิญทุกท่านร่วม​ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 27​7​

#ปล่อยปลาหน้าเขียง 1,000 โล

วัดกู้ ปากเกร็ด​ นนทบุรี​ วัน​อาทิตย์ที่​ 4 กัน​ยา​ยน 9.09 น
สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บนพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

ร่วมบุญที่กสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือ 772-2-31154-4

ปัจจัยร่วมบุญทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุน
มอบหนังสือประวัติศาสตร์ 590 รร ทั่วประเทศ ข้อมูล http://dmgbooks.com/home/?p=3251

และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 276
มอบ #ปลานิลจิตรลดา 10,000 ตัว และเป็ดไข่ 500 ตัว
งบประมาณ 120,000 บาท ให้ชาวบ้าน 200 ครัวเรือน​
ตำบลเนินมะกอก ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จ.พิจิตร
#ตามรอยพระราชา 20-21 สิงหาคมที่ผ่านมา
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *