เชิญทุกท่าน ‘ธรรมดี’ ร่วมกัน เยียวยาบ้านสี่ร้อย มอบถุงยังชีพ 400 ครอบครัว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบอย่างหนัก แม้ระดับน้ำจะลดลงแล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค
บริโภคที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
จึงเชิญชวนผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ร่วมบุญบริจาค
ถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด 300,000 บาท
และมอบชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน
ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 40 โรงเรียน
เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวบ้าน ครูอาจารย์
นักเรียนในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองต่อไป
เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี
026-2-37337-3
กสิกรไทย สยามสแควร์
เชิญร่วม #โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด
นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 23
หนึ่งวันตามรอยแม่ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง
ธรรมดีร่วมกัน เยียวยาบ้านสี่ร้อย
*ศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง
*อนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู วัดสี่ร้อย
สมัครที่ https://bit.ly/3z0Co5D
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
☎️ 065-0961595

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *