เชิญทุกท่าน #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 298 และ 299

#ปล่อยเต่าตนุ ณ ฐานทัพเรือพังงา และ #ปล่อยปูดำ ณ ป่าชายเลน
โรงแรม APSARA Beachfront Resort and Villa พังงา
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
เชิญร่วมบุญตามศรัทธาที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

☎️ 097-2562599

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *