เชิญผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ทุกท่าน ร่วมบุญใหญ่#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 278 #ธรรมดีช่วยเพื่อน #ทำบุญ1×3

บุญที่ 1 #ไถ่ชีวิตพ่อโคแม่โค 12 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์
เป็นโคท้อง 8 ตัว โคสาว 2 ตัว พ่อโค 2 ตัว รวม 20 ชีวิต
(โคสายพันธุ์ไทย 3 ตัว สายพันธุ์บราห์มัน 9 ตัว)

บุญที่ 2 มอบโคให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความกตัญญู และชาวบ้านในตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาที่มีฐานะยากจน จำนวน 11 ครอบครัว

บุญที่ 3 ปัจจัยร่วมบุญไถ่ชีวิตเป็นมหาทานทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มูลนิธิธรรมดีนำไปต่อยอดในการส่งต่อแสงสว่างทางปัญญา มอบหนังสือชุดประวัติศาสตร์ตามรอยพระยุคลบาท 590 โรงเรียนทั่วประเทศ
ข้อมูล http://dmgbooks.com/home/?p=3251

#ตามรอยพระราชา โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 21 โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 17 กันยายน 2565

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์
เลขที่ 026-2-37337-3

และขอเชิญเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่าน
ร่วมมอบโคให้กับนักเรียนและครอบครัว
ในวันที่ 17 กันยายน กรุณาแจ้งชื่อที่

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *