เชิญร่วมถวาย #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี สร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.
วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จังหวัดตราด
หลวงปู่ติ๊ก (พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม) วัดป่าห้วยลาด
เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ตามปณิธานของหลวงพ่อขาว
พระอาจารย์เผชิญ ญาณสิริ เจ้าอาวาสวัดป่าโรงถ่าน
ที่ท่านได้นิมิตเห็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ เมื่อ 37 ปีก่อน
(อ่านประวัติหลวงพ่อขาวด้านล่าง)

เชิญร่วมบุญสร้างพระขาวกลางทะเล องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่ธนาคารกสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี
เลขที่ 772-2-36292-0
ต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งชื่อที่อยู่
พร้อมสลิปใบโอนเงิน

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางทอดกฐิน 22-24 ตุลาคม
โปรแกรม https://bit.ly/3eE4Gvn

ติดต่อ LINE DMG
☎️ 092-9561145

พระอาจารย์เผชิญ ญาณสิริ (หลวงพ่อขาว) เจ้าอาวาสวัดป่าโรงถ่าน อ.เกาะช้าง จ.ตราด เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 ที่อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ภายหลังครอบครัวของท่านได้ย้ายภูมิลำเนาไปพำนักอาศัยที่จ.อุดรธานี ท่านได้บรรพาอุปสมบทเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ณ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (ธรรมยุตินิกาย) โดยมีพระราชปฏิภาณโสภณ (กุญชร วรนาโค) เป็นพระอุปัชฌาย์

ขณะที่บวชได้ 1 พรรษา ท่านได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่พวง ฆรมุตฺโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำอินทร์เนรมิต จ.ลำปาง ในโอกาสที่หลวงปู่เดินทางมาแสดงธรรม ณ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลวงพ่อขาวรู้สึกประทับใจเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่ จึงได้ออกธุดงค์ขึ้นภาคเหนือ ขอฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาแนวทางปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่ ณ วัดถ้ำอินทร์เนรมิต อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หลวงปู่พวงได้เมตตาสอนวิปัสสนาธรรมฐานให้กับท่าน

ขณะที่ท่านบวชได้ 2-3 พรรษา ท่านได้นิมิตเห็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ ท่านจึงได้เล่าให้หลวงปู่พวงฟัง หลวงปู่พวงบอกว่าให้เร่งภาวนาก่อน เรื่ององค์พระใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม
ในช่วงที่พรรษายังน้อย ท่านได้เดินทางธุดงค์ไปภาวนาในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงได้ไปช่วยงานหลวงปู่ศรี มหาวีโร สร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ณ วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ท่านได้เริ่มเข้ามาพัฒนาวัดป่าโรงถ่านตั้งแต่ปี 2529 นำชาวบ้านในพื้นที่เกาะช้างและพุทธศาสนิกชนร่วมกันขยายพื้นที่วัดและบูรณะก่อสร้างเสนาสนะ อันสมควรต่อการปฏิบัติธรรมและเผยแพร่ธรรม ตามกำลังศรัทธา จนวัดเจริญพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ในงานเจริญอายุวัฒนะมงคล หลวงปู่วิริยังค์ สิรินฺธโร ที่วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ท่านได้พบกับพระอาจารย์อุทัย ฌานุตตฺโม (หลวงปู่ติ๊ก) ประธานสงฆ์วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย จึงได้มีดำริสร้างองค์พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ (พุทธลักษณะตามพระประธานองค์ต้นแบบที่วัดป่าห้วยลาด) ขนาดหน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 29 เมตร ณ วัดป่าโรงถ่าน อ.เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ทดแทนบุญคุณและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรตลอดไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *