เชิญร่วมถวาย #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี สร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.
** วันเปิดสามแดนโลกธาตุ **

วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จังหวัดตราด
หลวงปู่ติ๊ก (พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม) วัดป่าห้วยลาด
เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ตามปณิธานของหลวงพ่อขาว
พระอาจารย์เผชิญ ญาณสิริ เจ้าอาวาสวัดป่าโรงถ่าน
ที่ท่านได้นิมิตเห็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ เมื่อ 37 ปีก่อน
(อ่านประวัติหลวงพ่อขาวด้านล่าง)

เชิญร่วมบุญสร้างพระขาวกลางทะเล องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่ธนาคารกสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี
เลขที่ 772-2-36292-0

ต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งชื่อที่อยู่
พร้อมสลิปใบโอนเงิน
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางทอดกฐิน 22-24 ตุลาคม
โปรแกรม https://bit.ly/3eE4Gvn
ติดต่อ LINE DMG

☎️ 092-9561145

#ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ

***************

พระอาจารย์เผชิญ ญาณสิริ (หลวงพ่อขาว) เจ้าอาวาสวัดป่าโรงถ่าน อ.เกาะช้าง จ.ตราด เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 ที่อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ภายหลังครอบครัวของท่านได้ย้ายภูมิลำเนาไปพำนักอาศัยที่จ.อุดรธานี ท่านได้บรรพาอุปสมบทเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ณ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (ธรรมยุตินิกาย) โดยมีพระราชปฏิภาณโสภณ (กุญชร วรนาโค) เป็นพระอุปัชฌาย์

ขณะที่บวชได้ 1 พรรษา ท่านได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่พวง ฆรมุตฺโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำอินทร์เนรมิต จ.ลำปาง ในโอกาสที่หลวงปู่เดินทางมาแสดงธรรม ณ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลวงพ่อขาวรู้สึกประทับใจเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่ จึงได้ออกธุดงค์ขึ้นภาคเหนือ ขอฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาแนวทางปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่ ณ วัดถ้ำอินทร์เนรมิต อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หลวงปู่พวงได้เมตตาสอนวิปัสสนาธรรมฐานให้กับท่าน

ขณะที่ท่านบวชได้ 2-3 พรรษา ท่านได้นิมิตเห็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ ท่านจึงได้เล่าให้หลวงปู่พวงฟัง หลวงปู่พวงบอกว่าให้เร่งภาวนาก่อน เรื่ององค์พระใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม

ในช่วงที่พรรษายังน้อย ท่านได้เดินทางธุดงค์ไปภาวนาในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงได้ไปช่วยงานหลวงปู่ศรี มหาวีโร สร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ณ วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ท่านได้เริ่มเข้ามาพัฒนาวัดป่าโรงถ่านตั้งแต่ปี 2529 นำชาวบ้านในพื้นที่เกาะช้างและพุทธศาสนิกชนร่วมกันขยายพื้นที่วัดและบูรณะก่อสร้างเสนาสนะ อันสมควรต่อการปฏิบัติธรรมและเผยแพร่ธรรม ตามกำลังศรัทธา จนวัดเจริญพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ในงานเจริญอายุวัฒนะมงคล หลวงปู่วิริยังค์ สิรินฺธโร ที่วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ท่านได้พบกับพระอาจารย์อุทัย ฌานุตตฺโม (หลวงปู่ติ๊ก) ประธานสงฆ์วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย จึงได้มีดำริสร้างองค์พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ (พุทธลักษณะตามพระประธานองค์ต้นแบบที่วัดป่าห้วยลาด) ขนาดหน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 29 เมตร ณ วัดป่าโรงถ่าน อ.เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ทดแทนบุญคุณและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรตลอดไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *