เชิญร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์สร้างยอดฉัตรอัญมณี 7 ชั้นและพุ่มยอดฉัตร 9 ยอด

สมโภชเจดีย์ทองคำประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ
และพระพุทธรูปปางประทานพรของในหลวง รัชกาลที่ 9
เพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่ถึง 5,000 พระวัสสา
Nelligala International Buddhist Center เมืองแคนดี้
ประเทศศรีลังกา

ยอดเจดีย์ 9 ยอด งบประมาณ 999,999 บาท
ประกอบด้วยฉัตร 7 ชั้น ประดับอัญมณี สูง 1.9 เมตร
และพุ่มยอดฉัตรประดับอัญมณี สำหรับเจดีย์บริวาร 8 ยอด

ผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 1 พุ่ม สามารถจารึกชื่อตระกูลและครอบครัว
บนพุ่มยอดฉัตร น้อมถวายในพิธียกยอดฉัตรครั้งประวัติศาสตร์
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ที่ Nelligala เมืองแคนดี้

เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี
กสิกรไทย เลขที่ 026-2-38513-4
Line @dfoundation
☎️ 097-2562599

?เชิญร่วมพิธีสำคัญในฐานะตัวแทนประเทศไทย
ฉลองสมโภชมหาเจดีย์ทองคำ ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ
ที่เคยอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศฯ ธันวาคม 2562

*กราบพระเขี้ยวแก้วศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 องค์ที่ประดิษฐานบนโลกมนุษย์ เป็นกรณีพิเศษ
เดินตามรอยพระอุบาลี วัดมัลละวัตตะมหาวิหาร หรือวัดบุปผาราม เมืองแคนดี้
ชมวัดกัลยาณี วัดเก่าแก่ของศรีลังกา พระพุทธเจ้าเสด็จมายังวัดแห่งนี้ถึง 3 ครั้ง

**เปิดทริปพิเศษ 5 วัน 3 คืน (เนื่องจากทริป 7 วัน 5 คืนเต็มทุกที่นั่ง)
ศุกร์ที่ 14 -วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566
โปรแกรม
https://bit.ly/3J424mU

ติดต่อ Official Line @dmgbooks.com
?098-268-6813
?092-956-1145
?099-625-5289

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *